سه شنبه 5 مرداد 1395 26 يولی 2016 21 شوال اذان صبح 02:56 طلوع خورشید 05:23 اذان ظهر 13:02 غروب‌آفتاب 20:40 اذان مغرب 21:05 نيمه شب 23:49