آغاز ثبت نام در سومین دوه طرح اوقات فراغت تابستانی – رضوان ۳

آغاز ثبت نام در سومین دوه طرح اوقات فراغت تابستانی – رضوان ۳

مرکز اسلامی امام علی علیه السلام وین برگزار میکند

آغاز ثبت نام در سومین دوه طرح اوقات فراغت تابستانی – رضوان – تابستان ۲۰۱۸

ویژه سنین 4 تا 6سال (طرح ماردان و کودکان)، 7 تا 11 سال و 11 تا 17سال ۳

قرآن

احکام

نقاشی

خوشنویسی

شعروقصه

سرود

نمایش

اردو

بازدید از اماکن دیدنی و …

در زمان ثبت نام مبلغ 10 یورو بابت دوره اخذ می گردد.

مهلت ثبت‌نام: ۱۶ تا ۲۰ یولی ساعت ساعت 10 الی 16 هر روز
مکان ثبت نام: دفتر مرکز اسلامی

فایل های تصویری
شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷