ابراز همدردی امام و رئيس مرکز با بازماندگان زلزله ايتاليا

ابراز همدردی امام و رئيس مرکز با بازماندگان زلزله ايتاليا

باسمه تعالی

امام و رئيس مرکز اسلامی امام علی عليه السلام وين حجة الاسلام و المسلمين جناب آقای محسن زاده در خطبه دوم نماز جمعه امروز 26 آگوست 2016 همدردی و تأسف خود را با بازماندگان زلزله اخير در کشور ايتاليا ابراز نمودند.

هم چنين در خصوص حادثه انفجار در ترکيه و بمباران کشور يمن تأکيد نمودند:
حرکت های تروريستی و خشونت آميز، حرکت هايی که بی گناهان را هدف بگيرد، هيچ گاه از هيچ کسی مقبول نيست. ما ضمن محکوم کردن اين اقدام تروريستی، از خدای متعال امنيت را برای همه خواستاريم.

جمعه ۵ شهریور ۱۳۹۵