احکام پایان ماه مبارک رمضان 1 (احکام زکات فطره)

احکام پایان ماه مبارک رمضان 1 (احکام زکات فطره)

احکام زکات فطره

💠 زکات فطره:
بر تمام کسانی که قبل از غروب شب عید فطر بالغ و عاقل و غنی باشند زکات فطره واجب است، یعنی باید برای خودش و کسانی که نان خور او هستند (چه بچه چه بزرگسال)، هر نفر به اندازه سه کیلو غذا (گندم یا برنج یا مانند آن) به مستحق بدهد و اگر پول یکی از اینها را بدهد (که معادل هفت یورو می‌باشد) کافی است.

💠 آيا پرداخت زكات فطره بر كسی كه توان مالی ندارد، واجب است؟
اگر فقير باشد، زكات فطره بر او واجب نيست؛ و اگر سه كيلو گندم و مانند آن و يا قيمت آنها را دارد، مستحب است آن را به عنوان زكات فطره بدهد و چنانچه افرادی تحت تكفل دارد، می‌‏تواند آن را به قصد فطره، بين نفرات خانواده دست گردان كنند و بهتر است نفر آخر، آن را به كسی بدهد كه از خودشان نباشد

💠 کسی که سید نیست می تواند فطره را به سید بدهد؟
خیر جایز نیست. فقط سادات می توانند زکات فطره خود را به سادات پرداخت کنند.

💠 وظیفه شخصی که در سال گذشته، زکات فطریه را پرداخت نکرده چیست؟
فطریه را باید بدون نیت ادا و قضا پرداخت کند.

💠 اگر شخصی فطره را کنار بگذارد، آیا می‌تواند از آن استفاده کند و بعد به جای آن، مال دیگری بگذارد؟
خیر باید همان را که کنار گذاشته برای فطره بدهد.

💠 زمان كنار گذاشتن زکات فطره و زمان پرداخت آن چه موقع است؟
ج) بعد از اثبات حلول ماه شوال می‌‌تواند آن را کنار بگذارد اگر نماز عيد فطر می‌ خواند، بنابر احتياط واجب بايد پيش از نماز پرداخت كند يا كنار بگذارد و اگر نماز عيد نمی‌ خواند، تا ظهر روز عيد فطر مهلت دارد.

💠 ارسال زکات فطره به شهر دیگر:
طبق نظر اکثر مراجع تقلید از جمله آیات عظام امام خمینی، خامنه‌ای، مکارم شیرازی و محقق کابلی احتياط واجب آن است كه با وجود فقير در محل، زکات فطره به شهر یا کشور دیگر ارسال نشود و تنها مقلدان آیات عظام سیستانی، سبحانی، شبيری و بهجت مي‏‌توانند زكات فطره را به شهر ديگر ببرند هر چند احتياط مستحب اين است که بيرون نبرند.

 

پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷