احکام پایان ماه مبارک رمضان-2 (احکام فدیه و کفاره عذری)

احکام پایان ماه مبارک رمضان-2 (احکام فدیه و کفاره عذری)

احکام فدیه (کفاره عذری)
💠 فدیه:
در موارد زیر برای هر روز افطار کردن (ترک روزه) فدیه واجب می شود؛ یعنی واجب است انسان یک مد طعام به فقیر بدهد.
پیرمرد یا پیرزنی که روزه گرفتن برای او مشقت بسیار شدید دارد؛ کسی که مبتلا به بیماری تشنگی است؛ زن بارداری که روزه گرفتن برای فرزندش و-یا به قولی- برای خودش زیان دارد؛ زن شیرده کم شیری که روزه برای نوزادش و- یا به قولی- برای خودش ضرر دارد
بنابراین:
1- کسی که به سبب بیماری نتوانسته روزه بگیرد و بیماری اش تا ماه رمضان آینده ادامه داشته، بنابر قول مشهور قضای آن ساقط است؛ لیکن باید در ازای هر روز یک مُدّ طعام به عنوان فدیه بپردازد
2- زنی كه به بچه شير می‌دهد و روزه برای او ضرر دارد اگر روزه نگيرد بعداً بايد به مقدار هر روزی که روزه را افطار می‌کند، يک مدّ طعام (تقريباً 750 گرم گندم يا نان يا برنج و يا مانند آن) به فقير بپردازد و روزه را نيز قضا کند.
3- کسی که بیماری یا سفر داشته است و نتوانسته است روزه بگیرد، فدیه بر او واجب نمی باشد؛ بلکه باید در طول سال، قضای آن را به جا آورد.
4- زنی که به علت زایمان نتواند روزه بگیرد، فقط قضاء می کند و فدیه براو واجب نیست.
5- زنی که به علت بارداری نتواند روزه بگیرد، هم قضاء می کند و هم فدیه براو واجب است. (البته چند حالت دارد، ولی انجام این حکم در تمامی حالات کافی خواهد بود)
6- زنی که به دلیل ایام عادت ماهانه، روزه نگرفته است؛ فقط قضای آن روزها بر او واجب است.

💠 پرداخت مبلغ فدیه به جای پرداخت گندم یا نان:
فدیه باید به صورت گندم یا نان یا برنج به فقرا پرداخت شود؛ اما می تواند مبلغ آن را که برای هر روز مبلغ دو یورو است، با ذکر کلمه «کفاره» به مرکز اسلامی امام علی علیه السلام تحویل دهد. مرکز با این پول، نان می خرد و به فقرا می رساند.

 

پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷