اختتاميه کلاس های آموزشی

اختتاميه کلاس های آموزشی

به نام خدا
گزارش مراسم اختتاميه کلاس های آموزشی کانون خواهران :
مراسم اختتاميه کلاس های آموزشی در روز شنبه 14 يونی 2014 برگزار گرديد . بعد از نماز جماعت ظهر و عصر مراسم با خواندن دعای فرج آغاز و پس از تبريک به مناسبت روز نيمه شعبان توسط يکی از اعضای هيئت مرکزی کانون نکاتی در رابطه با کلاسهای آموزشی و فرم ثبت نام ترم آينده وتذکراتی در موضاع های مختلف داده شد و پس از آن توسط معاونت محترم آموزشی مرکز اسلامی امام علی(ع) حجة الاسلام جناب آقای والدمن کارنامه های هر کلاس به مربيان مربوطه داده شد و ايشان از زحمات خواهران قدردانی نمودند و بعد از پذيرايی، قرآن پژوهان هر کلاس با مربی خود عکس يادگاری گرفتند . همچنين هدايايی به نمايندگان کلاس ها از طرف بخش آموزش داده شد و سپس همه خواهران به طرف پارک شونبرون حرکت نمودند و در پارک بعضی از خواهران خاطراتی از دوره آموزش خود بيان نمودند و در پايان از طرف بخش آموزش مرکز اسلامی امام علی (ع) از قرآن پژوهان و شرکت کنندگان پذيرايی به عمل آمد در اين مراسم حدود 130 نفر شرکت نمودنند و برنامه تا ساعت 18 ادامه داشت.

شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۳