اردوی همبستگی انجمن اسلامی دانشجويان

اردوی همبستگی انجمن اسلامی دانشجويان

باسمه تعالی
حضورامام و رئيس مرکز دراردوی همبستگی انجمن اسلامی دانشجويان مقیم وين
حجت الاسلام و المسلمين جناب آقای منتظری دراردوی آموزشی _ تفريحی انجمن اسلامی دانشجويان مقيم وين که با مشارکت مرکز اسلامی امام علی(ع) برگزارشده بود حضوريافتند و ضمن نشستی صميمی با دانشجويان، درمحيطی دوستانه درخصوص اهداف، فوايد و نتايج مؤثرحاصل از برگزاری چنين برنامه هايی، بحث و سخنرانی نمودند.
ايشان اشاره داشتند اين گونه اردوها جدای ازتفريحات سالم از نتايج بسيار ارزشمندی برخورداراست که دراين خصوص بطورکامل توضيحاتی را بيان داشتند.
خلاصه ای ازمطالب مطرح شده تحت عنوان کسب تجربه _ تقويت روح و جسم _ بالا بردن سطح تعامل با ديگران _ ميل به انجام کارهای گروهی _ استفاده از نظرات جمعی و دوری ازتک نظری ها _ شناخت نقاط ضعف و قوّت هرفرد _ پاکسازی روح و روان ازفضاهای پرمشغله شهری _ خلوت انسان با خود و …. می باشد.
پس از اين جلسه، دانشجويان ضمن تشکر از ایراد سخنرانی و بهره مندی از مباحث مطرح شده ، نماز ظهرو عصررا به امامت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقای منتظری اقامه نمودند و سپس ايشان درفضايی سرشاراز دوستی و محبّت و طبيعتی به ياد ماندنی که با بارش برف همراه شد، درضيافت ناهار دانشجويان شرکت نمودند.

دوشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۱