اسامی برندگان مسابقه

بسم الله الرحمن الرحيم

همزمان با برپايی جشنی بمناسبت ولادت مولای متقيان امام علی(ع) درمرکزاسلامی امام علی(ع) – وين
مسابقه ای تحت عنوان مولد کعبه ازطرف دفترمديريت فرهنگی و اجتماعی درمرکز اسلامی امام علی(ع) برگزار شد که پس از قرعه کشی به 5 نفر ازبرندگان جوائزی تعلق گرفته:

1- سرکار خانم مليحه موسوی متقی
2- سرکار خانم زهرا جعفری
3- سرکار خانم طاهره زنگنه
4- جناب آقای محمد حسن مجيدی
5- جناب آقای مسعود آرمات

از برندگان تقاضا می شود جهت دريافت جوائزخود به دفترمرکزاسلامی امام علی(ع) مراجعه نمايند.

مرکزاسلامی امام علی(ع)- وين

سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۱