اطلاعيه آغاز ماه مبارک رمضان

اطلاعيه آغاز ماه مبارک رمضان

 باسمه تبارک و تعالی

 

 اطلاعيه آغاز ماه مبارک رمضان

 

 نظر به اطمينان حاصل شده

شنبه 27 ماه يونی 2017 برابر با 6 خرداد 1396

اول ماه مبارک رمضان

اعلام می شود.

ضمن آرزوی توفيق و عبادت و بندگی برای برادران و خواهران ايمانی

 از همه روزه داران گرامی التماس دعا داريم.

Es wird darauf hingewiesen, dass Samstag, der 27. Mai 2017,

der erste Tag des heiligen Monats Ramadan 1438 ist.

مرکز اسلامی امام علی عليه السلام  وين

جمعه ۵ خرداد ۱۳۹۶