اطلاعيه روز آخر ماه مبارک رمضان

اطلاعيه روز آخر ماه مبارک رمضان

باسمه تبارک و تعالی

 نظر به استهلال انجام شده در افق کشور اتريش در غروب شنبه 24 يونی و اطلاعات رسيده، هلال ماه شوال ثابت نگرديد. بنابراين:

 يکشنبه 25 يونی، سی ام ماه مبارک رمضان اعلام می شود و روزه آن واجب خواهد بود.

از همه روزه داران گرامی در اين ساعات پايانی ماه رحمت و برکت و مغفرت التماس دعا داريم.

 

مرکز اسلامی امام علی عليه السلام وين

شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶