اطلاعيه زکات فطريه و عيد سعيد فطر

اطلاعيه زکات فطريه و عيد سعيد فطر

باسمه تعالی

با آرزوی قبولی طاعات و عبادات، به استحضار می رساند زکات فطريه برای هر نفر 7 يورو و کفاره غيرعمدی روزه 2 يورو می باشد.

راه های پرداخت فطريه: 1) واريز به حساب مرکز اسلامی با ذکر فطريه سادات و يا عام؛ 2) تحويل به دفتر مرکز اسلامی؛ 3) صندوق های مخصوص فطريه موجود در مرکز اسلامی.

AT831200001754789401

Zentrum der islamischen Kultur in Wien Spendenkonto

در ضمن خواهران و برادران ارجمند برای آگاهی از هلال ماه شوال می توانند غروب شنبه 23 مای 2020 از ساعت 30 : 21 به سايت مرکز اسلامی امام علی عليه السلام www.izia.at و يا به کانال تلگرامی مرکز با آدرس [email protected] مراجعه فرمايند.

نظر به محدوديت های اعلام شده از سوی دولت اتريش مبنی بر عدم جواز اجتماعات بزرگ، متاسفانه امکان برگزاری نمازعيد سعيد فطر به شکل سال های گذشته فراهم نيست. بدين جهت خواهران و برادران گرامی می توانند به طور مستقيم از ساعت 8 صبح روز اول شوال همراه با مرکز اسلامی نماز عيد را به صورت فرادا برگزار نمايند!

مرکز اسلامی امام علی عليه السلام وين

دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹