اطلاعیه تسلیت

اطلاعیه تسلیت

مرکز اسلامی امام علی (ع) در وین مایل است بدین وسیله تسلیت عمیق خود را به ملت اتریش بخاطر عملیات تروریستی وحشیانه اخیر در وین ابراز داشته و در عین حال این جنایت بزدلانه را بشدت محکوم کند.

این مرکز همچنین مایل است بعنوان بخشی از جامعه اتریش به وظیفه اجتماعی خود عمل کرده، آمادگی خود را جهت هرگونه اقدام مشترک بمنظور مبارزه علیه تروریسم، اعلام نماید.

مرکز اسلامی امام علی (ع) ضمن ابراز تاسف و همدردی با خانواده های متوفی، برای مسدومین این واقعه نیز دعا کرده و برای آنها آرزوی سلامتی عاجل می نماید.

مرکز اسلامی امام علی (ع) بعنوان کانون اصلی شیعیان اتریش

چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۹