اقامه نماز آيات همزمان با خورشيدگرفتگی

باسمه تبارک و تعالی

اقامه نماز جماعت آيات هم زمان با وقوع خورشيدگرفتگی در اتريش

خورشیدگرفتگی يکی از پديده های طبيعی است؛ و هنگامی رخ می‌دهد که زمین و ماه و خورشید به ترتیب در یک خط راست قرار بگیرند. در تاريخ جمعه 20 مارس 2015 اين پديده اتفاق افتاد و زمان آن در کشور اتريش بين ساعت 36 : 9 تا 57 : 11 صبح بود.

از اين رو نماز جماعت آيات روز جمعه 20 مارس ساعت 11 صبح در مرکز اسلامی امام علی عليه السلام به امامت حجة الاسلام و المسلمين جناب آقای منتظری امام و رئيس مرکز اسلامی امام علی عليه السلام وين و با حضور جمع کثيری از نمازگزاران اقامه شد.

نماز آیات به واسطه چهارچیز بر مسلمان واجب می شود:
1- کسوف
2- خسوف
3- زلزله
4- رعد و برق و بادهای سیاه و سرخ و مانند اینها در صورتی که بیشتر مردم بترسند.

نحوه اقامه نماز آیات

نماز آیات دو رکعت است و در هر رکعت پنج رکوع دارد. نمازگزار بعد از نیت، تکبیر بگوید و یک حمد و یک سوره بخواند و به رکوع رود و پس از رکوع دوباره یک حمد و یک سوره بخواند تا پنج مرتبه و در رکعت دوم نیز به همانگونه اقامه شود و پس از رکوع آخر قنوت خوانده شود و تشهد و سلام دهد.

و نحوه دیگر اقامه آن این است که:
سوره حمد کامل تلاوت شود و سوره توحید به پنج بخش تقسیم شده و بعد از هر بخش یک رکوع انجام شود. رکعت دوم نیز به همان صورت و بعد از آن تشهد و سلام داده شود.

قابل توجه: چنان چه کسی موفق به انجام نماز آيات هنگام وقوع پديده نشود، بايد قضای آن را انجام دهد.

جمعه ۲۹ اسفند ۱۳۹۳