اقامه نماز عيد سعيد قربان

اقامه نماز عيد سعيد قربان

اقامه نماز عيد سعيد قربان در مرکز اسلامی امام علی(ع) وين

جهارشنبه 22 آگوست 2018 ساعت 8 صبح

Das Id-ul-Adha Gebet findet am Mittwoch, den 22. August 2018 um 08:00 statt

فایل های تصویری
سه شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۷