امام و رئيس مرکز اسلامی امام علی(ع) وين کشتار اخير در کشور عراق را محکوم کردند.

باسمه تعالی

امام و رئيس مرکز اسلامی امام علی(ع) وين کشتار اخير در کشور عراق را محکوم کردند.
امام و رئيس مرکز اسلامی امام علی عليه السلام وين در خطبه نماز جمعه 30 خرداد 1393 در واکنش به جنايات وحشيانه ستيزه جويان افراطی با افکار متحجرانه، نسبت به جامعه مسلمانان عراق هشدار دادند و تصریح کردند:
هدف مراکز قدرت و ثروت در حمايت از گروه های افراطی ستيزه جو، تبديل راهبرد وحدت مسلمانان به تفرقه و منطق الله اکبر به مزدوری و سلاح شهادت به حرکت های کور انتحاری و تروريستی است تا ارکان ايجاد تغييرات اساسی را در يک جامعه انسانی تهديد کنند.
حجة الاسلام و المسلمين جناب آقای منتظری بيان داشتند: امروز در دنيا آحاد انسانی پرچم صلح و زندگی مسالمت آميز را برافراشته اند، چگونه سازمان های بين المللی از کنار اين گروه های ستيزه جو گذر می نمايند.
ايشان اضافه نمودند: ما متأسف هستيم که بنگاه های تبليغاتی صوتی و تصويری، بحث امروز عراق را مقابله شيعيان و سنيان تعبير می کنند در صورتی که چنين نمی باشد. سخنگويان بدانند! امروزه در عراق جامعه شيعه و سنی با يکديگر متحدند. اين جنگ مبارزه بين دو مذهب نيست بلکه جنگ بين فضيلت و رذيلت، انسانيت و غير انسانيت و افراطی گری است.
ايشان در پايان همبستگی خود را با مظلومان اين فجايع و مورد تهديد قرار گرفتگان اعلام نمودند.
امام و رئيس مرکز اسلامی امام علی(ع) وين از خداوند متعال برای کشته شدگان عراق طلب علو درجات و مغفرت، برای مجروحان شفای عاجل و برای بازماندگان صبر و بردباری مسألت نمودند.

جمعه ۳۰ خرداد ۱۳۹۳