امام و رئيس مرکز اسلامی توهين به ساحت مقدس انبياء عظام الهی و خِرَدستيزی را محکوم نمودند

بسم الله الرحمن الرحيم

حجة الاسلام و المسلمين جناب آقای منتظری خطاب به افکار عمومی جامعه گفتند:

امروز قربانيان ترور و خشونت اختصاص به يک دين و آيين ندارد.

امام و رئيس مرکز اسلامی امام علی عليه السلام وين در خطبـــــه دوم نماز جمعه پس از سلام به ساحت پیامبر گـــرامی اسلام ( صلی الله علیه و آله و سلم ) و ائمه هدی صلوات الله علیهم اجمعین و دعوت به ترک رذایل و اکتساب فضایل اخلاقی پيرامون حوادث اخير در کشور فرانسه اظهار داشتند :

يک رخ داد اجتماعی مثل هر اتفاقی ديگر، يک پديده است و هر پديده ای به حکم بديهی عقل يک معلول است و برای تحقق نيازمند به پديدآورنده و علت است.

اين اتفاق تأسف بار که به وسيله عده ای ماجراجو و گروه های تکفيری سارقِ نام انسان و اسلام رخ داد در اصل معلول علل متعددی است که از مهم ترين آن ها :

ناديده گرفتن اصل همزيستی مسالمت آميز؛

زير پا گذاشتن حدود و مرزهای آزادی؛

جايگزينی ترور و خشونت و سرکوب، به جای گفتگو، منطق و عقلانيت؛

تحقير شخصيت متعالی انسان به جای تکريم آن؛

ترويج نفرت و دشمنی به جای محبت و دوستی؛
ترجيح منافع اقتصادی و نفتی مراکز نامشروع قدرت و ثروت، بر منافع انسانی و بشری است.

من ضمن تشکر از مواضع خردمندانه فرهيختگان و بزرگان اديان مراکز بزرگ دينی اسلام و مسحيت در محکوم نمودن اين حرکت تروريستی و لزوم حفظ احترام همه انبياء عظام الهی و رعايت حدود و مرزهای آزادی چند مطلب را به نمايندگی از جامعه مسلمانان شيعه کشور اتريش بيان می کنم:

مطلب اول، خطاب به مسئولان و مديران فرهنگی جامعه: حدود آزادی و حرمت انديشه و کرامت انسان ها، را پاس بداريم!

مطلب دوم: خطاب به افکار عمومی جامعه: امروز قربانيان ترور و خشونت اختصاص به يک دين و آيين ندارد. امروز خون پليس مسلمان “احمد” در کنار قربانيان ديگر در فرانسه و در نقاط متعدد ديگر با يکديگر در آميخته است. بايد با وحدت و اتحاد و درک همدلانه انسانی و آرمانی به تحکيم هر چه بيشتر پايه های دوستی و محبت بين ابناء بشر قيام کنيم.

مطلب سوم: خطاب به کانون های قدرت: بياييد گذشته را چراغ راه آينده نماييد و به طور جدی از حمايت های سخت افزاری و نرم افزاری گروه های تکفيری دست برداريد! چه اين که اين گروه های تروريستی، به اقتضاء درنده خويی و خردستيزی که دارند، به زودی در سرتاسر دنيا عاملی برای به خاک و خون کشيدن حاميان خود نيز خواهند شد!

والسلام عليکم و رحمة الله و برکاته

دوشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۳