امام و رئيس مرکز خواستار قطع فوری بمباران مردم بی پناه غزه شدند

بسم الله الرحمن الرحيم

حجة الاسلام و المسلمين جناب آقای منتظری امام و رئيس مرکز اسلامی امام علی عليه السلام وين در خطبه دوم نماز جمعه امروز، بمباران بی امان غزّه و نسل کشی بی رحمانه و خشونت بار رژيم جنايکار صهيونيستی را محکوم کردند.

ايشان بيان داشتند: نه تنها غزه بزرگ ترين زندان زمين است، بلکه تنها زندانی است که عليرغم يکی از متراکم ترين نقاط جمعيتی جهان، مورد هجوم وحشيانه، از زمين و هوا شده است.

رژيم جنايتکار صهيونيستی با اين حملات ددمنشانه به همه انسان های با انصاف و وجدان، در سراسر جهان اعلان جنگ نموده است.

ما ضمن محکوم کردن قاطعانه همه انواع خشونت در سرزمين های اشغالی، خواستار قطع فوری بمباران مردم بی پناه غزه و نيز پايان محاصره آن هستيم. هم چنين از سازمان ها و نهادهای بين المللی به طور جدی می خواهيم ضمن محکوم کردن مرتکبين اين جنايات از همه ظرفيت حقوقی و قانونی خود برای جلوگيری از ادامه حملات رژيم صهيونيستی عليه مردم بی پناه غزه استفاده کنند.

در پايان خطيب جمعه ضمن اعلام تأسف از سقوط هواپيمای مسافربری مالزی، به بازماندگان اين حادثه دردناک تسليت گفته و برای آن ها آرزوی صبر و بردباری نمودند.

جمعه ۲۷ تیر ۱۳۹۳