امنيت، گردشگري و تروريسم

باسمه تبارک و تعالي

امنيت، گردشگري و تروريسم

نمايشگاه گردشگري و جاذبه های توريستی از 14 تا 17 ژانويه 2016 با هدف آشنايی با جاذبه های توريستی کشورهای مختلف جهان در نمايشگاه بين المللی وين برگزار گرديد.

مرکز اسلامی امام علی عليه السلام وين نيز با توجه به رويدادهای تأسف بار جهان امروز، اقدام به انتشار مقاله ای تحت عنوان ” امنيت، گردشگري و تروريسم” نمود که در آن، به فرازهايی از نامه مدبرانه مقام معظم رهبری به جوانان در کشورهای غربی، اشاره شد که با همکاری رايزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ايران يکهزار نسخه از اين مقاله بين بازديدکنندگان از اين نمايشگاه توزيع گرديد. هم چنين در اين مقاله به در دسترس بود نامه های اول و دوم مقام معظم رهبری در سايت مرکز اسلامی امام علی عليه السلام وين اشاره شد.

رايزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ايران در اتريش با عرضه کتاب، بروشور ايران شناسي مجموعه انتشارات تخصصي در حوزه ادبيات فارسي، تاريخي، فرهنگي به زبان آلماني و نيز مجموعه آثاري از صنايع دستي، گردشگري کشورمان در اين نمايشگاه حضور مؤثري داشت.

دوشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۴