انزجار مجدد خطيب جمعه از

به نام خدا

خطيب جمعه در خطبه های نماز جمعه امروز، شانزدهم ماه مبارک رمضان 1436 برابر با 12 تيرماه 1394 درباره حرکت های غير انسانی گروه های تروريستی انزجار خود را مجددا اعلام نمودند.

در خطبه دوم نماز جمعه، امام و رئيس مرکز اسلامی امام علی عليه السلام حجة الاسلام و المسلمين جناب آقای منتظری اشاره نمودند: در جغرافيای سياسی جهان اسلام مهم ترين دغدغه هم چنان حرکت های زشت تروريستی، توسط گروه های مزدوری است که نام اسلام و انسانيت را به سرقت برده اند؛ و جای تأسف و اندوه دارد که آن ها هم چنان از کانون های نامشروع قدرت و ثروت حمايت می شوند. بدين وسيله انزجار خود را از اين حرکت های غير انسانی اعلام می نماييم.

جمعه ۱۲ تیر ۱۳۹۴