انقلاب ايران از ديدگاه رئيس مرکز

به نام خدا

سه تفاوت انقلاب ایران با انقلابهای گذشته از نگاه امام جامعه شیعیان اتریش
امام و رییس جامعه شیعیان اتریش معتقد است که انقلاب اسلامی ایران ، سه تفاوت و امتیاز نسبت به انقلابهای گذشته دارد.

حجة الاسلام والمسلمین جناب آقای منتظری با بیان اینکه مردم، ایدئولوژی و رهبری سه عنصر اصلی ایجاد هر انقلابی است، خاطرنشان کردند که انقلاب اسلامی ایران در این سه زمینه با انقلابهای پیشین از جمله انقلاب کبیر فرانسه، انقلاب روسیه و انقلاب چین و دیگر انقلابها تفاوت دارد.

امام و رییس مرکز اسلامی امام علی (ع) وین با یادآوری این نکته که تا قبل از انقلاب ایران هیچکدام از انقلابها با جهانبینی توحیدی ظهور نکرده بود، تصریح کردند: انقلاب ایران، اسلام را به عنوان ایدئولوژی مطرح کرد.

حجة الاسلام والمسلمین جناب آقای منتظری به تفاوت دوم انقلاب اسلامی ایران با انقلابهای پیشین پرداختند و گفتند: هرچند همه انقلابها مردمی بوده اند اما مردم در انقلاب اسلامی ایران در حقیقت یک امت هستند.

ايشان توضیح دادند که ملت ویژگی قومی و نژادی دارد ولی امت بر اساس ایدئولوژی و جهانبینی مشترک شکل می گیرد و رابطه مردم با رهبری نیز رابطه امت و امام است.

امام و رییس مرکز اسلامی امام علی (ع) وین امتیاز دیگر انقلاب اسلامی ایران نسبت به انقلابهای پیشین را این دانستند که رهبری آن را یک مرجع عالیقدر و فقیه جامع الشرایط به عنوان نایب ولی عصر (عج) بر عهده داشته است.

حجة الاسلام والمسلمین جناب آقای منتظری تصریح کردند که انقلاب اسلامی ایران با این سه امتیاز ، یک تحول سیاسی و اجتماعی منحصر به فرد ایجاد کرد و الگوی جدیدی به جهان بشریت ارایه داد.

ايشان افزودند: همین ویژگی و تاثیرگذاری منحصر به فرد انقلاب اسلامی ایران باعث شده که دنیای استکبار تلاش کند کارآمدی آن را زیر سوال ببرد و مردم دنیا را به یاس از الگوگیری از این انقلاب برساند.

امام و رییس جامعه شیعیان اتریش با اشاره به موفقیت انقلاب اسلامی ایران در عرصه ها مختلف، تاکید کردند که تلاشهای دنیای استکبار در این زمینه شکست خورده و امروز ملت ها، پیام انقلاب اسلامی ایران را دریافت کرده اند و آن را لگوی خود می دانند.

سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۱