اولين کارگاه آموزشی “امام‌شناسی”

اولين کارگاه آموزشی “امام‌شناسی”

عدالت زمانی تحقق می يابد که انسان بتواند بر کشش های انحرافی نفس  خويش، غالب شود.

اولين کارگاه آموزشی “امام‌شناسی” در مرکز اسلامی امام علی(ع) با همکاری مسجد مقدس جمکران روز سه شنبه 23 مای 2017 از ساعت 17 تا 20 به شيوه وبينار – مجازی برگزار شد. هدف اين کارگاه، آگاهی يافتن از بحث انسان شناسی، حجت شناسی، گفتمان غيبت، مسأله انتظار و در پايان، پاسخ به پرسش های دانش پژوهان بود.

حجت الاسلام و المسلمين دکتر رضايی، استاد و پژوهشگر مسجد مقدس جمکران، در بحث انسان شناسی ابتدا اشاره کرد: جامعه در تمام سطوح خود، نياز به مديری دارد؛ که آن مدير از دو شرط اساسی، آگاهی کامل و عدالت محوری در تمام جوانب، بايد بهره مند باشد.

دکتر رضايی در خصوص  عدالت و عدالت محوری اظهار داشت: عدالت زمانی تحقق می يابد که انسان بتواند بر کشش های انحرافی نفس  خويش غالب شود.

غلام همت آنم که زير چرخ کبود                زهر چه رنگ تعلق پذیردآزادست

ايشان در خصوص نياز انسان به حجت، اضافه نمود: حجت الهی يا همان انسان کامل، کسی است که نسبت به انسان ها، کامل ترين آگاهی را دارد؛ و هم چنين توانسته باشد خود را از بندهای نفس و شبکه های شيطانی نجات داده باشد.

يادآور می شود ادامه اين جلسه روز جمعه 26 مای 2017 از ساعت 30 : 14 تا 17 خواهد بود و به افرادی که به طور کامل در جلسات حضور داشته باشند گواهی نامه پايان دوره اعطا می گردد.

فایل های تصویری
کارگاه آموزشیکارگاه آموزشی
چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۶