اولین دوره طرح “اندیشه مطهر”

اولین دوره طرح “اندیشه مطهر”

مرکز اسلامی امام علی علیه السلام ‌وین برگزار می کند:

آموزش سیر مطالعاتی کتب استاد شهید مرتضی مطهری

 مدت دوره: یک‌ماه

روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه ماه آگوست ۲۰۱۸

فایل های تصویری
شنبه ۶ مرداد ۱۳۹۷