بازارچه کمک های مردمی جهت زلزله زدگان کرمانشاه

بازارچه کمک های مردمی جهت زلزله زدگان کرمانشاه
فایل های تصویری
بازارچه  زلزله زدگان کرمانشاهبازارچه  زلزله زدگان کرمانشاهبازارچه  زلزله زدگان کرمانشاهبازارچه  زلزله زدگان کرمانشاهبازارچه  زلزله زدگان کرمانشاهبازارچه  زلزله زدگان کرمانشاهبازارچه  زلزله زدگان کرمانشاه
جمعه ۲۶ آبان ۱۳۹۶