برپايي بازارچه خيريه

برپايي بازارچه خيريه

بسم الله الرحمن الرحيم

گزارش برپايي بازارچه خيريه

در مرکز اسلامی امام علی عليه السلام در تاريخ جمعه 18 مهر برابر با 10 اکتبر بازارچه خيريه ای با هدف کمک به ايتام به همت برخی از خيرين برگزار شد که با استقبال گرم نماز گزاران و ساير علاقمندان از مليت های مختلف روبرو گشت.

شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۳