برگزاری اردو شبانه روزی ويژه نوجوانان دختر

برگزاری اردو شبانه روزی ويژه نوجوانان دختر

اردوی شبانه روزی  ويژه نوجوانان دختر مقيم وين با برنامه های علمی – فرهنگی، گفتگوی آزاد با حضور مربيان و جلسه با خانم دکتر نظر علی در تاريخ 7/7/2017 در مرکز اسلامی امام علی (ع) برگزار شد.

فایل های تصویری
دوشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۶