بیانیه توضیحی مرکز فرهنگی اسلامی امام علی وین

بیانیه توضیحی مرکز فرهنگی اسلامی امام علی وین

مرکز اسلامی ، فرهنگی امام علی بسیار متاسف است در شرایطی که سیاستمداران ، روشنفکران ، رهبران دینی، رسانه ها و مردم در سراسر جهان تلاش می کنند تا با ایجاد فضای همگرایی در جامعه، هدف افراطیون خشونت طلبی که با کشتار نمازگراران مسلمان در مساجد نیوزیلند ، خواهان ایجاد شکاف و جدایی در میان اجزای جامعه هستند را ناکام بگذارند، برخی رسانه ها به جای آنکه به این فضای همدلی و همگرایی کمک نمایند و عملاً افراط گرایی را ناکام بگذارند، راه دیگری را می پیمایند که قطعا نتیجۀ آن کمک به همگرایی و تضعیف افراط گرایان نخواهد بود!

مرکز اسلامی فرهنگی امام علی بیش از دو دهه است که کاملاً قانونی و در کمال شفافیت به فعالیت مشغول است و همواره درب های آن بی هیچگونه محدودیتی ، به روی همه شهروندان ، بدون در نظرگرفتن اعتقادات دینی و تفاوتهای قومیتی و نژادی، گشوده بوده است و تاکنون هیچ گزارشی از سوی مراجع قانونی مبنی بر وجود گرایش های رادیکالیستی در این مرکز وجود نداشته است . انتقال فعالیتهای این مرکز به محل جدید به منظور رعایت پاره ای از ضرورتها از جمله رعایت حال همسایگان و ساکنان محترم منطقه مسکونی 6 و جلوگیری از ایجاد ترافیک ناشی از رفت و آمد مراجعه کنندگان به مرکز امام علی و نیز نگرانی از عوارض ناشی از قدمت ساختمان 160 ساله ، با طیّ مراحل قانونی و اخذ مجوزهای لازم نسبت به تغییر مکان با همان هدف و فعالیتهای سابق و با اطلاع و نظارت کامل مسولان ذیربط صورت گرفته است.

امام جدید، به تازگی در مرکز اسلامی شروع به کار کرده است و در نخستین موضع گیری های رسمی به صورت کاملا شفاف ، نظر خود را پیرامون ترویج خشونت و نفرت افکنی در جامعه بیان داشته است و منطقاً ، عدالت و انصاف اقتضا می کند ، همین مواضع رسمی مبنای قضاوت و داوری قرار گیرد و هرگز نمی توان و نباید کسانی را برای کاری که نکرده اند و سخنی که نگفته اند ، مورد قضاوت قرار داد.

برای هرکس که با سیستم الهیات اسلامی و نهادهای دینی مسلمانان آشنایی داشته باشد، کاملا واضح است که مرجعیت و رهبری دینی در اعتقاد شیعیان ، یک نهاد کاملا مذهبی و اعتقادی است و فراتر از سیاست ها ، حکومتها، ملیتها و نژادها قرار دارد. همانگونه که عالیجناب پاپ در میان مسیحیان کاتولیک از چنین جایگاهی برخوردار است ؛ یک مسلمان شیعه ، ارتباط با مرجع دینی را وظیفۀ اسلامی و اعتقادی خود می داند و هیچکس نمی تواند این ارتباط را فراتر از امری دینی و مذهبی ، و در قالب وابستگی سیاسی تفسیر نماید. مساجد و موسسات دینی نیز با همین منطق ، ارتباط با مراجع دینی و بهره گیری از آراء مذهبی آنان را برای خود ، یک وظیفه کاملا دینی می دانند. از دیرباز در بسیاری از کشورهای اسلامی، از جمله در ایران، مراکز فرهنگی و مذهبی متعددی وجود داشته و دارند که در ارتباط با نهادهای فرهنگی و دینی مستقر در کشورهای دیگر می باشند.از بیش از 60 سال پیش وجود مرکز فرهنگی اتریش در تهران و نیز کلیسای آلمانی زبان ، نمونه هایی از این مراکز مذهبی و فرهنگی می باشند.

همواره مراکزی که از ویژگی میان فرهنگی و بین الادیانی برخوردار بوده اند، در ایجاد تبادل فرهنگی ، گفتگوهای دینی و توسعۀ تلرانس ، اینتگراسیون و ایجاد روح دوستی نقش بسیار مهمی داشته اند و جامعۀ اتریش نیز از سابقه ای طولانی و ستودنی در این زمینه برخوردار است . امیدواریم که مطبوعات و رسانه ها نیز نقشی متناسب و مثبت در این روند ایفا نمایند.

مرکز فرهنگی اسلامی امام علی وین

سه شنبه ۶ فروردین ۱۳۹۸