تقدير از مربيان آموزشی مرکز اسلامی

تقدير از مربيان آموزشی مرکز اسلامی

به نام خدا
گزارش تقدير از مربيان آموزشی مرکز اسلامی:
در روز سه شنبه 17 يونی جلسه ای با حضور مربيان آموزشی مرکز اسلامی در کانون خواهران برگزار گرديد در اين جلسه که با حضور رئيس محترم مرکز اسلامی امام علی (ع) حجة الاسلام و المسلمين جناب آقای منتظری و معاون محترم آموزشی مرکز حجة الاسلام جناب آقای والدمن برگزار شد مربيان نظرات و پيشنهادات خود را در جهت پيشرفت هر چه بيشتر اين بخش بيان نمودند و گزارشی از کلاس ها ی برگزار شده داده شد و توسط مسئول محترم مرکز و معاون آموزشی از زحمات خواهران قدر دانی و تشکر شد و مربيان نظرات و پيشنهادات خود را برای کلاس های سال آينده به صورت مکتوب ارائه نمودند .
کانون خواهران مرکز اسلامی اامام علی (ع)

سه شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۳