تقدير از مربيان آموزشی مرکز

تقدير از مربيان آموزشی مرکز

به نام خدا

تقدير از مربيان آموزشی مرکز اسلامی:

روز دوشنبه 11 خرداد 1394 برابر با 1 يونی 2015 جلسه ای با حضور مربيان آموزشی مرکز اسلامی امام علی عليه السلام وين در کانون خواهران برگزار گرديد.

در اين جلسه که با حضور امام و رئيس مرکز اسلامی امام علی (ع) حجة الاسلام و المسلمين جناب آقای منتظری و معاون آموزشی و پژوهشی مرکز، حجة الاسلام جناب آقای والدمن برگزار شد، ابتدا گزارشی مختصر از کلاس های برگزار شده توسط معاون آموزشی و پژوهشی ارائه شد.

پس از آن مربيان نظرات و پيشنهادات خود را در جهت پيشرفت هر چه بيشتر اين بخش بيان کردند.

حجة الاسلام و المسلمين جناب آقای منتظری ضمن تشکر از همکاری های صميمانه و مداوم مربيان آموزشی، رهنمودهايی در جهت توسعه و انسجام اين مجموعه آموزشی بيان نمودند.

در پايان، طی مراسمی از مربيان تقدير و تشکر به عمل آمد.

دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۴