تماس با مرکز

 

راههای ارتباطی با << مرکزاسلامی امام علی (ع) >> به شرح زیر می باشد

آدرس: Mollardgasse 50
منطقه و شهر: A-1060 – Wien
تلفن: 4315977065+
دورنگار: 4315977065220+
پست الکترونیکی:  [email protected]
پایگاه اینترنتی:  http://www.izia.at

صفحه رسمی مرکز در فیسبوک
کانال رسمی در تلگرام
کانال رسمی یوتیوب مرکز

سه شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۵