تماس با مرکز

راه‌های ارتباطی با << مرکزاسلامی امام علی (ع) وین >> به شرح زیر می‌باشد

آدرس: Richard-Neutra-Gasse 8
منطقه و شهر: 1210 Wien
تلفن: 4315977065+
تلفن مستقیم بخش عقد ازدواج و طلاق: 4315977065214+
دورنگار: 4315977065220+
پست الکترونیکی:  [email protected]
پایگاه اینترنتی:  http://www.izia.at

صفحه رسمی مرکز در فیسبوک
کانال رسمی در تلگرام
کانال رسمی یوتیوب مرکز

سه شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۵