تماس با مرکز

tile

راههای ارتباطی با مرکز به شرح زیر می باشد

آدرس Mollardgasse 50 A-1060 Wien
تلفن: +43 1 59 770 65
دورنگار: +43 1 59 770 65 20
پست الکترونیکی: [email protected]
پایگاه اینترنتی: www.izia.at
کانال رسمی مرکز در تلگرام : https://telegram.me/iziaw

سه شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۵