ثبت نام آموزشگاه فارسی آموزی

ثبت نام آموزشگاه فارسی آموزی

آموزشگاه فارسی آموزی حافظ چون سال های گذشته برای سال تحصیلی جدید در پایه های اول تا ششم دانش آموز می پذیرد .
توجه !
این آموزشگاه در خارج مرکز شعبه ای ندارد ! و کلاس ها چون سال های قبل ، فقط در محل مرکز برگزار می شود !
برای ثبت‌نام تنها با شماره‌های زیر تماس بگیرید:
068120869055
01-5977065

جمعه ۵ شهریور ۱۴۰۰