جشن طلوع رحمت، بعثت حضرت محمدبن عبدالله صلی الله عليه و آله

جشن طلوع رحمت، بعثت حضرت محمدبن عبدالله صلی الله عليه و آله


سالروز بزرگ ترين رستخيز جاودانی، بعثت رهايی بخش  پيامبر رحمت و عزت نبی مکرم حضرت محمدبن عبدالله صلی الله و آله و سلم بر همه انسان های حقيقت طلب مبارک و ميمون باد

مجلس جشن مرکز اسلامی امام علی عليه السلام وين:

سه‌شنبه 13 فروردين 1398 برابر با 2 آپريل 2019 از ساعت 30 : 18 تا 20

جمعه ۲ فروردین ۱۳۹۸