جشن عيد سعيد غديرخم

جشن عيد سعيد غديرخم

هو العلی الاعلی

عيد اکمال دين و اتمام نعمت و سـالروز طلوع خورشيد پر فروغ امامت بر رهروان صـادق ولايت و وارث والای غدير

بزرگ پرچمدار  قهـرمان مقاومت و بيداری امّت ها، پيشوای آگاهی، آزادی و عـدالت امام مهدی عجل ا تعالی فرجه و شما گراميان مبارک باد!

به همين مناسبت خجسته، جشن باشکوه بيعت با ولايت و تجديد اخوت و مودت دينی در مرکز اسلامی امام علی(ع) وين  برگزار  می شود: 

شنبه 18ذی‌الحجه 1438برابر با 18شهريور1396و9 سپتامبر2017

آغاز برنامه ساعت 45 : 19با اقامه نماز مغرب و عشا

Im Namen Gottes

Ein gesegnetes Id-ul-Ghadir  (Fest des Wilajah)

Das Islamische Zentrum Imam Ali(as.)-Wien beehrt sich, anlässlich des gesegneten Id-ul-Ghadir alle Freunde zu einer Festveranstaltung einzuladen.

Veranstaltungstermin

Samstag, den 09. September 2017 um 19:45 Uhr

(Beginn mit Abend- und Ischagebet)

 

Mollardgasse 50,  1060  Wien

Tel: +43 1 59 770 65 & Fax: +43 1 59 770 65 20

 www.izia.at & [email protected] & @iziaw

 

دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۶