جشن عيد سعيد غدير خم

جشن عيد سعيد غدير خم

عيد اکمال دين و اتمام نعمت و سـالروز طلوع خورشيد پر فروغ امامت بر رهروان صـادق ولايت و وارث والای غدير

بزرگ پرچمدار  قهـرمان مقاومت و بيداری امّت ها، پيشوای آگاهی، آزادی و عـدالت امام مهدی عجل ا تعالی فرجه و شما گراميان مبارک باد!

به همين مناسبت خجسته، جشن باشکوه بيعت با ولايت و تجديد اخوت و مودت دينی در مرکز اسلامی امام علی(ع) وين  برگزار  می شود: 

دوشنبه 28 مرداد برابر با 17 ذيحجه و 19 آگوست از ساعت 18 تا 30 : 19

حضور شما دوستداران اهل بيت عليهم السلام رونق بخش اين جشن باشکوه علوی خواهد بود

!Im Namen Gottes

Ein gesegnetes Id-ul-Ghadir  (Fest des Wilajah)

Das Islamische Zentrum Imam Ali(as.)-Wien beehrt sich, anlässlich des gesegneten Id-ul-Ghadir alle Freunde zu einer Festveranstaltung einzuladen.

Veranstaltungstermin:

Montag, 19. August 2019, 18-19:30 Uhr

Veranstaltungsort:

Richard-Neutra-Gasse 8, 1210 Wien

چهارشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۸