جلسات آموزشی ويژه خواهران

جلسات آموزشی ويژه خواهران

بسم الله الرحمن الرحيم

برگزاری 4 جلسه آموزشی همراه با پرسش و پاسخ ويژه خواهران در دهه آخر ماه صفر با حضور حجة الاسلام و المسلمين جناب آقای حسينی و هم چنين حجة الاسلام جناب آقای الهی منش در کانون خواهران مرکز برگزار شد.

در این جلسه ها، حجة الاسلام جناب آقای الهی منش با اشاره به رسالت مهم مادران، تربيت کودکان در جوامع باز را مورد بحث قرار داد.

در ادامه، ايشان در خصوص آموزش، تربیت و اجرای آن به سؤالات پاسخ داد.

هم چنين 3 جلسه آموزشی همراه با پرسش و پاسخ ويژه دختران جوان با حضور حجة الاسلام جناب آقای الهی منش برگزار گرديد.

یکشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۲