جلسه مشاوره “بنياد حمايت از کارگران و کارمندان وين”

جلسه مشاوره “بنياد حمايت از کارگران و کارمندان وين”

خطيب جمعه اين هفته وين، به برگزاری جلسه توجيهی و مشاوره “بنياد حمايت از کارگران و کارمندان وين” Wiener Arbeitnehmer/innen Förderungsfond اشاره نموده و از نمازگزاران برای کسب اطلاعات جهت کاريابی و استفاده بهينه از زمان به شرکت در اين جلسه، سفارش نمودند.

اين جلسه در روز جمعه 19 مای 2017 از ساعت 18 در مرکز اسلامی امام علی عليه السلام وين تشکيل خواهد شد .

لازم به يادآوری است، در اين جلسه مترجم به زبان فارسی و ترکی نيز در دسترس هستند.

جمعه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۶