جلسه پرسش و پاسخ ويژه بانوان با آقای رفيعی

به نام خدا

گزارش تصويری جلسه ويژه خواهران با حجة الاسلام و المسلمين جناب آقای رفيعی روز شنبه 5 آپريل 2014 در کتاب خانه مرکز اسلامی امام علی عليه السلام وين

شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۳