محکومیت شدید حادثه تروریستی نیوزیلند توسط امام مرکز اسلامی امام علی عليه السلام وين

محکومیت شدید حادثه تروریستی نیوزیلند توسط امام مرکز اسلامی امام علی عليه السلام وين

گلوله هايي که اينچنين بر پيکرنمازگزاران در دو مسجد نيوزيلند شليک شد فقط با انگشت تروريست ها شليک نشد، بلکه خشاب نفرت و کينۀ آنها توسط تمام کساني پرشده است که در این سالهای اخیر برطبل افراط گرايي کوبيده اند
حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید محمد ناصر تقوی امام و رئیس مرکز اسلامی امام علی وین امروز طی سخنانی با محکومیت شدید حادثه تروریستی انجام گرفته در نیوزیلند نسبت به دامن زدن به جو اسلام هراسی  و عواقب آن هشدار داد. وی گفت:
امروز متأسفانه خبر ناگواري را همۀ ما شنيديم و آن حمله به دو مسجد درکشورنيوزيلند بود که در آن حدود 50 نفر از افرادي که در کمال آرامش براي عبادت به اين مساجد رفته بودند کشته شدند و به شهادت رسیدند. ما از همين جا و از اين تريبون از جانب تمام مسلمانان اتريش اين حمله تروريستي را به شدت محکوم مي کنيم.
دراسلام و درقرآن کريم “جان انسانها” بدون هيچ پيش شرط اعتقادي و ديني و مذهبي از احترام و ارزشی در حد قداست برخوردار است.
خداوند در قرآن کریم مي فرمايد هرکس يک انسان  را بکُشد چنانست که همه انسانها را کشته است ( فکأنّما قتل الناس جميعاَ ) و هرکسي يک انسان را از مرگ رهايي بخشد و زندگي او را حفظ کند چنان است که به همۀ مردم حيات و زندگي بخشيده است ( ومن احياها فکأنّما أحيا الناس جميعاَ )مائده- ۳۲
دکتر تقوی افزود:  من ازهمين فرصت استفاده ميکنم و در مورد حرکات اسلام هراسانه و افراط گرايانه هشدارمي دهم و فروتنانه به همه هموطنان اروپايي، خصوصا انديشمندان ، روشنفکران، رهبران دینی ، دولتمردان ، شخصیت های سیاسی و احزاب و همه کساني که دغدغه صلح و امنيت و آرامش پایدار در این جامعه را دارند عرض می کنم : گلوله هايي که اينچنين بر پيکرنمازگزاران در دو مسجد نيوزيلند شليک شد، فقط با انگشت تروريست ها شليک نشد، بلکه پیشتر خشاب نفرت و کينۀ  آنها توسط تمام کساني پرشده است که به شکلها و بهانه های مختلف برطبل افراط گرايي در اين سالهاي اخير کوبيده اند و نتيجه اش امروز در ريختن خون نمازگزاران و کشته شدن مظلومانۀ آنها ظاهر شده است.
در گذشته در همین اروپا شما و ما نتيجۀ غمبار و خانمانسوز  افراطگرایی را در قالب يهودي ستيزي ديده ايم، و امروز به درستی جامعه اروپایی و همه جهان از چنین متفکرانی اعلام برائت می کند و به هوش است که بار دیگر تکرار نشود، ولی باید بدانیم امروز هر اندیشه ای که به هر بهانه ای و به هر شکلی اقلیت ستیزی مذهبی ، نژادی و… را ترویج کند در همان مسیر قدم گذارده است و متاسفانه امروز برخی از رویکردهای سیاسی و اجتماعی در قبال مسلمانان و مهاجران ، نتیجه آن ترویج “اقلیت ستیزی ” و”اسلام هراسی” است و می تواند به خلق فجایعی مثل انچه که امروز رخ داد بیانجامد.
امام مرکز اسلامی وین همچنین با خطاب قرار دادن مسلمانان گفت:
ازسوي ديگر سخني هم با جامعۀ مسلمان خصوصا مسلمانان اروپا دارم. ما مسلمانان هم بايد با طرد و نفي افراطيون که هیچ نسبتي با دين رحماني و عقلاني اسلام  ندارند، راه را براي سوء استفاده اين عدۀ اندک ببنديم . از آنجا که بی تردید مسلمانان عضوي از اين جامعه هستند، هرگونه دیوار کشی و جدایی سازی بصورت تشکیل جامعه های موازی راه را برای افراط گرایان می گشاید ما با صدای بلند اعلام می کنیم ما مسلمانان خود را عضو این جامعه می دانیم و امنیت و منافع خود را همان امنیت و منافع این جامعه می دانیم و منافع و مضارّمان بهم پيوسته است.
وی در ادامه افزود: امروز و اینک اين نکته را مورد توجه و تأکيد قرار می دهیم که ما مسلمانان خود را عضوي از اين جامعه مي دانيم و هرگز تفاوتهاي ديني، مذهبي، نژادي نبايد عاملي براي انشقاق درجامعه و ايجاد سوء تفاهم وجدايي ميان اجزاي بهم پيوستۀ جامعه قرارگيرد.
خداوند در قرآن کريم عظمت آفريدگاري خود و شگفتي آفرينش انسان را در اين مي داند که با وجود تکثّر و گوناگوني هايي که ميان انسانها از نظرنژاد، زبان، عقايد و سليقه ها و….. وجود دارد، اما انسانها مي توانند وبايد درميان همين تکثّر و در عین وجود جامعه ای پلورالیستیک ، به تفاهم ، همدلی ، صلح و همزیستی با يکديگردست يابند.
بنابراين دستيابي به تفاهم وهمزيستي صلح آميز انسانها با يکديگر، مهم ترين وظيفه انساني و اخلاقي ماست که خداوند آن را از ما طلب نموده است:
” انا خلقناکم من ذکرٍو اُنثي و جعلناکم شعوباٌ و قبائلَ لتعارَفوا….” حجرات-۱۳
تقوی در پایان گفت:
اميدوارم که دراين مرکز اسلامي بتوانيم در مسيراين هدف، يعني ايجادِ تفاهم و تعاملِ محبت آميز با سايرافراد جامعه گام برداريم و سهمِ خود را در تثبيت انسجامِ اجتماعي و توسعه و تثبیت صلح و مقابل با افراط گرایی به هر شکل آن  ايفا نمائيم.

جمعه ۲۴ اسفند ۱۳۹۷