حضرت زهرا(س) از نگاه امام خمینی(ره)

حضرت زهرا(س) از نگاه امام خمینی(ره)
  •  بالاتربودن نقش زن از مرد

نقش زن در جامعه، بالاتر از نقش مرد است؛(صحيفه امام، ج ۱۴، ص ۱۹۷) زن، پرورش‏دهنده زنان و مردان ارجمند است. از دامن زن، مرد به معراج مى‏رود. دامن زن، محل تربيت بزرگ‏زنان و بزرگ‏مردان است.(صحيفه امام، ج ۷، ص ۳۴۱) زن، يكتا موجودى است كه مى‏تواند از دامن خود، افرادى به جامعه تحويل دهد كه از بركاتشان، يك جامعه، بلكه جامعه‏ها به استقامت و ارزش والاى انسانى كشيده شوند.(صحيفه امام، ج ۱۶، ص ۱۹۲)

  •  شريف‏ترين شغل عالم‏

اين مادر كه بچه در دامن او بزرگ مى‏شود، بزرگترين مسؤوليت را دارد و شريف‏ترين شغل را دارد؛ شغل بچه‏دارى. شريف‏ترين شغل در عالم، بزرگ‏كردن يك بچه است و تحويل‏دادن يك انسان به جامعه.(صحيفه امام، ج ۶، ص ۲۶۱) اشرف كارها در عالم، مادربودن است و تربيت اولاد. تربيت اولاد، بالاترين چيزى است كه در همه جوامع، از همه شغلها بالاتر است. هيچ شغلى به شرافت مادرى نيست.(صحيفه امام، ج ۷، ص ۴۷۷) اگر شما (مادرها) يك فرزند خوب به جامعه تحويل بدهيد، براى شما از همه عالم بهتر است.(صحيفه امام، ج ۸، ص ۹۰)

 

  •   وظيفه زن؛ انسان‏سازى‏

وظيفه زن انسان‏سازى است.(صحيفه امام، ج ۶، ص ۳۰۰) اسلام از (زنان) اين‏را مى‏خواهد كه بچه‏هاى خود را در دامن خودشان مهذب كنند و دامن خود را منور كنند به نور اين بچه‏هاى اسلامى كه اين‏ها فرزندان اسلامند و بعد از اين، مقدرات اسلام و مملكت به دست آن‏ها است.(صحيفه امام، ج ۷، ص ۲۳۹)

 

  •   شأن زنان اجل از «بچه‏دارى»!!!

دامن مادرها، دامنى است كه انسان از آن بايد درست بشود، يعنى اول‏مرتبه تربيت، تربيت بچه است در دامن مادر، براى اين‏كه علاقه بچه به مادر بيشتر از همه علايق است و هيچ علاقه‏اى بالاتر از علاقه مادرى و فرزندى نيست، بچه‏ها از مادر بهتر چيز اخذ مى‏كنند.

مع‏الاسف در آن حكومت طاغوتى، مى‏خواستند اين شغل را از اين مادرها بگيرند، تبليغ كردند به اين‏كه زن چرا بچه‏دارى بكند؟! اين شغل شريف را در نظر مادرها منحط كردند، براى اين‏كه مى‏خواستند كه مادرها از بچه‏ها جدا بشوند (و) بچه‏ها را در پرورشگاه‏ها بزرگ كنند!(صحيفه امام، ج ۷، ص ۹۱)

 

  •   مظلوميت زن در دو مرحله‏

مع‏الأسف زن در دو مرحله مظلوم بوده است؛ يكى در جاهليت كه زن را مثل حيوانات، بلكه پايين‏تر از او (به‏حساب مى‏آوردند)، ديگر در دوره شاه سابق و شاه لاحق؛ به اسم اين‏كه مى‏خواهند زن را آزاد كنند، به زن ظلم‏ها كردند و (او را) از آن مقام شرافت و مقام انسانيت، به مرتبه يك حيوان فرو كشيدند. زن را مثل يك عروسك درست كردند، در صورتى كه زن يك انسان است و مربى جامعه.(صحيفه نور، ج ۷، صص ۳۳۷ و ۳۴۰)

آن‏ها كه مى‏خواهند زنها را ملعبه مردان و ملعبه جوانهاى فاسد قرار بدهند، خيانتكارند. زنها نبايد گول بخورند، زنها گمان نكنند كه اين مقام زن است كه بايد بزك‏كرده بيرون برود؛ با سر باز و لخت! اين مقام زن نيست؛ اين عروسكِ بازى است، نه زن.(صحيفه نور، ج ۶، صص ۲۹۹ – ۳۰۲)

 

پنجشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۶