حضور رئيس جديد جامعه اسلامی اتريش و هيئت همراه در نماز جمعه مرکز اسلامی امام علی(ع) وين

حضور رئيس جديد جامعه اسلامی اتريش و هيئت همراه در نماز جمعه مرکز اسلامی امام علی(ع) وين

باسمه تعالی

 

جناب آقای دکتر ابراهيم الگون، برای دومين بار در نماز جمعه 27 ژانويه 2017 مرکز اسلامی امام علی(ع) وين شرکت کردند.

از خصوصيات رئيس محترم جديد جامعه اسلامی اتريش اين است که به دنبال فعاليت های شخصی نيست؛ بلکه به دنبال خدمت به مسلمانان در سرتاسر اين کشور است؛ و رابطه مستحکمی با شيعيان و به ويژه با مرکز اسلامی امام علی(ع) وين دارد و داشته است و امروز با درخواست خود در اين مرکز، با عنوان کانون و محور مديريت شيعيان اين کشور، حاضر شده است تا مراتب برادری و اخلاص و صميت خود و ديگر مسلمانان را به نمايندگی از آنان به شما شيعيان اعلام بدارند.

جمعه ۸ بهمن ۱۳۹۵