حلقه های انس عاشورايی

حلقه های انس عاشورايی

باسمه تعالی

مرکز اسلامی امام علی (ع) وین برای آشنایی بیشتر کودکان و نوجوانان در قلب اروپا با اسلام به عنوان دين عقلانيت، عدالت، مهربانی و صلح، هم چنين اهداف عاشورا و شناخت شخصیت امام حسین (ع) و يارانشان، با برپايی جُنگ محرم آموخته های این قشر را عمق بیشتری می بخشد.

مرکز اسلامی امام علی (ع) وین در خصوص هدف این برنامه اعلام کرده است:
نظر به اهمیت و توجه فراوان دین مبین اسلام به تربیت دینی کودکان و نوجوانان در بهينه کردن رفتار شخصی و اجتماعی آنان در دوران طفولیت و آشنايی با مبانی اسلام به عنوان مثال در خصوص رفتار با همنوعان و به طور کلی جهان اطراف، با توجه به ماندگاری آموخته ها در شکل گیری شخصیت آنان، این مرکز برنامه متنوعی با عنوان جُنگ محرم را که شامل برنامه هایی چون قصه گویی، شعر و سرود، نقاشی، کاردستی و مسابقه می شود برای این قشر تدارک دیده است.

اين برنامه ها که در دهه اول ماه محرم 1437 هر شب از ساعت 30 : 18برگزار می شود، کودکان و نوجوان در سه مقطع زير پنج سال، شش تا ده سال، و ده تا پانزده سال توسط مربيان مجرب حجج اسلام آقايان تقديری و لطيفی تحت آموزش می باشند.

پنجشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۴