خطيب جمعه وين اقدام تروريستی در تهران را محکوم نمودند

خطيب جمعه وين اقدام تروريستی در تهران را محکوم نمودند

خطيب جمعه وين اقدام کور تروريستی در تهران، را محکوم نموده و اظهار داشتند: اين اقدام کور تروريستی بيش از آن که برنامه ای حساب شده و محکم را نشان دهد، حرکتی بزدلانه، تنها برای انتشار اين مطلب، که ايران اسلامی هم از امنيت خالی نيست طراحی شده بود، اما در نهايت تلاشی بزدلانه تلقی گرديد.

حجت الاسلام و المسلمين جناب آقای دکتر محسن‌زاده اضافه نمودند: حفظ روحيه انقلابی مردم و وحدت بيش از پيش آنان در مبارزه با حرکت های غير انسانی دشمنان ملت ايران، ره آوردی بود که دشمنان در دامن ملت ايران گذاشتند که عدو شود سبب خير اگر خدا خواهد.

ايشان ادامه دادند: رهبر معظم انقلاب نيز جمله ای فرمودند که منشأ آن جمله را بايد در رفتار حضرت زينب کبری(س) جستجو کرد. آن هنگام که زنی بی ياور در مجلس طاغوت زمان خود ايستاده است و طاغوت می گويد، ديدید خدا با شما چه کرد و حضرت زينب فرمودند: “ما رأيت الا جميلا”هيچ چيز زينب کبری (س) نديده است به جز زيبايی.

در پايان خطيب جمعه برای تقويت، همت و اراده مبارزه همه دولت ها، با اين حرکت های تروريستی دعا نمودند.

جمعه ۱۹ خرداد ۱۳۹۶