خيمه گاه عزاداري امام حسين (ع) در وين برپا شد

خيمه گاه عزاداري امام حسين (ع) در وين برپا شد


مراسم سوگواري سيد و سالار شهيدان امام حسين (ع) از نخستين شب ماه محرم با حضور گسترده عاشقان و شيفتگان آن حضرت از مليت هاي مختلف در وين در سالن
Kral Eventcenter; Kudlichgasse 3-5, 1100 Wien
برگزار شده است.

در اين مراسم که علاوه بر ايرانيان، صدها نفر با مليت هاي اتريشي، ترک، عراقي، لبناني، پاکستاني و افغاني حضور داشته، حجت الاسلام والمسلمين جناب آقای محمود منتظري امام و رييس مرکز اسلامي امام علي (ع) وين، هر شب از ساعت ۲۰ با موضوع “شیوه و سبک زندگانی امام حسین علیه السلام” به سخنرانی می پردازند.
نماز جماعت مغرب و عشا، سخنرانی و مرثیه سرایی و پذیرایی از برنامه های
مرکز اسلامی امام علی علیه السلام وین در دهه اول محرم می‌باشد.

فایل های تصویری
عزاداري امام حسين (ع)عزاداري امام حسين (ع)عزاداري امام حسين (ع)عزاداري امام حسين (ع)عزاداري امام حسين (ع)عزاداري امام حسين (ع)عزاداري امام حسين (ع)عزاداري امام حسين (ع)عزاداري امام حسين (ع)عزاداري امام حسين (ع)عزاداري امام حسين (ع)عزاداري امام حسين (ع)عزاداري امام حسين (ع)عزاداري امام حسين (ع)عزاداري امام حسين (ع)عزاداري امام حسين (ع)عزاداري امام حسين (ع)عزاداري امام حسين (ع)عزاداري امام حسين (ع)عزاداري امام حسين (ع)عزاداري امام حسين (ع)عزاداري امام حسين (ع)عزاداري امام حسين (ع)عزاداري امام حسين (ع)عزاداري امام حسين (ع)عزاداري امام حسين (ع)عزاداري امام حسين (ع)عزاداري امام حسين (ع)عزاداري امام حسين (ع)عزاداري امام حسين (ع)عزاداري امام حسين (ع)عزاداري امام حسين (ع)عزاداري امام حسين (ع)عزاداري امام حسين (ع)عزاداري امام حسين (ع)عزاداري امام حسين (ع)عزاداري امام حسين (ع)عزاداري امام حسين (ع)عزاداري امام حسين (ع)عزاداري امام حسين (ع)عزاداري امام حسين (ع)عزاداري امام حسين (ع)عزاداري امام حسين (ع)عزاداري امام حسين (ع)عزاداري امام حسين (ع)عزاداري امام حسين (ع)عزاداري امام حسين (ع)عزاداري امام حسين (ع)عزاداري امام حسين (ع)عزاداري امام حسين (ع)عزاداري امام حسين (ع)عزاداري امام حسين (ع)عزاداري امام حسين (ع)عزاداري امام حسين (ع)عزاداري امام حسين (ع)عزاداري امام حسين (ع)عزاداري امام حسين (ع)عزاداري امام حسين (ع)عزاداري امام حسين (ع)عزاداري امام حسين (ع)عزاداري امام حسين (ع)عزاداري امام حسين (ع)عزاداري امام حسين (ع)عزاداري امام حسين (ع)
سه شنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۸