خيمه گاه عزاداري امام حسين (ع) شب چهارم محرم 2016

خيمه گاه عزاداري امام حسين (ع) شب چهارم محرم 2016

حجة الاسلام والمسلمين واحدی واعظ در شب چهارم ماه محرم الحرام در ادامه بحث، با عنوان “پيام های عاشورا و پيام امام حسين عليه السلام” ادامه دادند:

اولين بحثی که در پيام عاشورا چشمگير است، معنای زندگی و حيات است. حال زندگی برتر کدام است؟ خداوند متعال در قرآن کريم می فرمايد: هر کسی “عمل صالح” انجام دهد، حيات طيب را بدو ارزانی می دارم. زندگی که در آن شرک، نفاق، بی هدفی و پوچی نباشد.

بنابراين کسانی دارای زندگی برتر هستند که، دائم الذکر هستند، دائم به ياد خدا هستند؛ دائم الشکرند، دائم به ياد نعمت های خداوند هستند؛ در شب و روز دنبال رضايت خدا هستند.

خطيب جلسه هم چنين متذکر شدند: هر چه انسان، به معرفت نياز انسان به خدا برسد به همان اندازه به معنويت دست يافته است.

گفتنی است، فايل صوتی مراسم در دسترس می باشد.

فایل های تصویری
دوشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۵