دعای امام حسين(ع) در روز عرفه

دعای امام حسين(ع) در روز عرفه

قرائت دعای امام حسين(ع) در روز عرفه
ندای روح بخش دعای عرفه در قلب اروپا طنین انداز شد
همزمان با فرا رسیدن ایام پر فیض ماه ذی الحجه و همنوا با زائران بیت الله الحرام، مراسم روحانی قرائت دعای عرفه روز پنجشنبه 25 اکتبر 2012 در مرکز اسلامی امام علی (ع) برگزار شد.
در این مراسم معنوی که با حضور پرشور مسلمانان ایرانی، اتریشی، ترک، پاکستانی، عراقی ، لبنانی و افغانی برگزار شد ندای روح بخش دعای امام‌حسین (ع) ‌در ‌روز ‌عرفه در قلب اروپا طنین انداز شد و تا مغرب شرعی ادامه يافت.

پنجشنبه ۴ آبان ۱۳۹۱