دومين دوره مسابقات قرآني

دومين دوره مسابقات قرآني

بسم الله الرحمن الرحيم

برگزاری دومين دوره مسابقات قرآني

پس از برگزاري دو هفته دوره هاي آموزشي ويژه کودکان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان، روز يکشنبه 19 يونی 2016، دومين مسابقات قرآنی با هدف نشر و ترويج فرهنگ و معارف قرآنی در رشته های حفظ يک جزء قرآن کريم و قرائت قرآن ويژه خواهران و برادران، و اذان ويژه برادران، در مرکز اسلامي امام علي عليه السلام وين برگزار شد.

اين مسابقه برای سه گروه سنی کودکان (6 تا 10 سال)، نوجوانان (10 تا 16 سال) و بزرگ سالان (17 سال به بالا) با اهداء جوائز ويژه و لوح تقدير برای نفرات اول تا سوم هر رشته برگزار شد.

یکشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۵