ديدار امام مرکز با مربيان مجتمع فارابی

ديدار امام مرکز با مربيان مجتمع فارابی

باسمه تبارک و تعالی

به مناسبت بزرگداشت روز معلم و به پاسداشت مقام شامخ معلمان امام و رئيس مرکز اسلامی امام علی عليه السلام وين روز چهارشنبه 16 ارديبهشت 1394 در مجتمع آموزشی فارابی وين حضور پيدا کردند.

حجة الاسلام و المسلمين جناب آقای منتظری ضمن ديداری صميمی با مديريت و مربيان مدرسه، با تأکيد بر نقش بی بديل معلم، از زحمت های آنان تقدير و تشکر نمودند.

سه شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴