ديدار نوروزی امام و رئيس مرکز اسلامی امام علی عليه السلام وين

ديدار نوروزی امام و رئيس مرکز اسلامی امام علی عليه السلام وين

به نام خدا
ديدار نوروزی امام و رئيس مرکز اسلامی امام علی عليه السلام وين حجت الاسلام و المسلمين جناب آقای منتظری با ايرانيان مقيم و فارسی زبانان روز سه شنبه اول فروردين 1391 از ساعت 10 تا 12 برگزار شد
اين جلسه صميمی با نماز جماعت ظهر و عصر پايان يافت

سه شنبه ۱ فروردین ۱۳۹۱