دیدار با سادات

دیدار با سادات

امسال نیز کانون خواهران مرکز اسلامی امام علی (ع) وين مراسم ديدارو تبريک عيد سعيد غدير خدمت سادات بزرگواررا در روز شنبه 9 سپتامبر ساعت ۱۷:۳۰ در کانون و سالن کتاب خانه مرکز ترتيب داد.

اين مراسم ساعت ۱۷:۳۰ آغاز و تا اذان مغرب و شروع برنامه اصلی مرکز ادامه يافت که مورد استقبال بی نظير بانوان قرار گرفت.

فایل های تصویری
دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۶