رؤيت هلال در افق کشور اتريش

رؤيت هلال در افق کشور اتريش

باسمه تبارک و تعالی

نظر به اطمينان حاصل شده نسبت به رؤيت هلال در افق کشور اتريش در غروب سه شنبه 4 يونی؛

چهارشنبه 5 يونی 2019 عيد سعيد فطر اعلام می شود.

ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات برای برادران و خواهران ايمانی از همه روزه داران گرامی در اين ساعات پايانی ماه رحمت و برکت و مغفرت التماس دعا داريم.

مرکز اسلامی امام علیعليه السلام وين

سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸