راهپيمايی روز جهانی قدس

راهپيمايی روز جهانی قدس

باسمه تعالی

صدها تن از مسلمانان روزه دار از ملیت های مختلف روز شنبه 12 مرداد 92 برابر با 3 آگوست 2013 از ساعت 16 تا 18در مرکزی ترين نقطه وین روز جهانی قدس را گرامی داشتند.
شرکت کنندگان در این راهپیمایی با در دست داشتن پرچم های فلسطین , جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم کردند.

یک مسلمان اتریشی تبار اظهار کرد: من هر سال در این راهپیمایی شرکت می کنم. این روز برای ما مهم است چراکه می خواهیم نشان دهیم مردم فلسطین نباید بیش از این تحت فشار و ظلم قرار گیرند.

هم چنين يکی از برادران عرب زبان شرکت کننده در این راهپیمایی بيان نمود: ما می خواهیم در این راهپیمایی به همه مردم جهان نشان دهیم که چه اتفاقی برای مردم فلسطین می افتد. فشار و ظلمی که علیه ملت فلسطین صورت می گیرد باید همه مردم جهان از ان باخبر شوند. ما همه چیز از مطبوعات می شنویم ,اما انچه که برخی مطبوعات از وضعیت مردم فلسطین نشان میدهند درست نیست و ما می خواهیم واقعیت را به گوش جهانیان برسانیم.

تظاهرکنندگان با دردست داشتن عکس هایی از جنایات صهیونیست ها علیه مردم بی گناه فلسطین و با شعارهای صهیونیسم مساوی با فاشیسم و آپارتاید است در شهر وین به حرکت درآمدند

راهپیمایی کنندگان در قطعنامه پایانی خود عملکرد نژادپرستانه رژیم اشغالگر قدس و قتل عام کودکان , زنان و مردان بی گناه فلسطین را محکوم کردند. در این قطعنامه بر بازگشت همه اوارگان فلسطینی به سرزمین خود تاکید شد.

یکشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۲